Dağları'nda kamp

ALES KARMA

MATEMATİK

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM SINAVINA GİRİŞ

350 ₺

Paket kullanım süresi 1 yıldır

Rakamlar
Doğal ve Sayma Sayılar
Basamak Kavramı
Ardışık Sayıları Tanıyalım
Tamsayılar
Rasyonel sayılar ve diğer sayılarla olan ilişkisi
Reel Sayılar
Kuvveti Tanıyalım
Pozitif-Negatif Sayılar
Çift ve Tek Sayılar
Ardışık Sayıları Öğrenelim
Asal Sayılar -
Aralarında Asallık
Rasyonel Sayılar
1. Dereceden 1 ve 2 Bilinmeyenli Denklemler
1. Dereceden 1 ve 2 Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Bölme -Bölünebilme 
Asal Çarpanlarına ayırma
OBEB-OKEK Bölme Algoritması
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar
eden durumlar içeren problemler
Mutlak Değer ve Özellikleri
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar